پایگاه دانش

دانشنامه بازرگانی و اخبار حوزه تجارت

کارت بازرگانی ( commercial Card ) و مراحل اخذ آن

کارت بازرگانی ( commercial Card ) و مراحل اخذ آن

کارت بازرگانی ( commercial Card ) کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده ۲ قانون و مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۰۴/۰۲ مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد. بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست اعتبار کارت بازرگانی […]

بیشتر بخوانید

Enter your keyword