پایگاه دانش

دانشنامه بازرگانی و اخبار حوزه تجارت

قبض انبار گمرکی ( Warehouse receipt )

قبض انبار گمرکی ( Warehouse receipt )

قبض انبار یا قبض رسید و تحویل کالا به انبار عبارت است از سندی که تحویل گیرنده کالا ( انباردار ) به موجب آن تحویل یا رسید کالا یی را با مشخصات خاصی از تحویل گیرنده در تاریخ ورود معینی گواهی می نماید. این سند مهم ترین سند در خصوص مالکیت کالا در گمرک می باشد. طبق […]

بیشتر بخوانید

Enter your keyword