پایگاه دانش

دانشنامه بازرگانی و اخبار حوزه تجارت

کارت مرزنشینان و فرایند صدور آن

کارت مرزنشینان و فرایند صدور آن

کارت مرزنشینان و فرایند صدور آن کارت مرزنشینان : قانون‌گذار برای افزایش رفاه مرزنشینان ، مجوز اخذ کارت بازرگانی برای این افراد را صادر نموده است. این امر نه تنها از ورود کالای قاچاق تا حد زیادی جلوگیری کرده، بلکه منبع درآمدی را برای این افراد در مناطق محروم کشور به وجود آورده است. این کارت […]

بیشتر بخوانید

Enter your keyword